Du khách nhập cảnh Mỹ không cần xét nghiệm Covid-19

Mỹ sẽ chính thức gỡ bỏ quy định yêu cầu người nhập cảnh phải xét nghiệm Covid-19 trước khi vào...

Read More