Cụ ông 97 tuổi nhận bằng tốt nghiệp cấp ba

Không thể nhận bằng tốt nghiệp vào năm 1943, Ernie Reda được Hiệu trưởng Trung học Stadium dành...

Read More