Vietnam Airline nối lại một số đường bay quốc tế trên cơ sở an toàn dịch bệnh

Từ tháng 7 – 10/2021, VNA mở lại các đường bay quốc tế giữa Việt Nam và một số điểm đến tại...

Read More