Singapore chấp nhận hộ chiếu vaccine

Singapore là nước đầu tiên chấp nhận giấy thông hành điện tử của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc...

Read More