Cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế khi làm việc trực tiếp với thương hiệu nổi tiếng tại MDIS

TTTĐ – Khoa thời trang và thiết kế tại Học viện MDIS Singapore đã cùng thương hiệu trang sức...

Read More