Hãy cùng khám phá lại những mô hình nhà ở tuyệt vời của học sinh Amerigo tại các campus và đời sống sinh hoạt của các bạn tại đây như thế nào nhé.

Hiện tại, với 10 campus tại các thành phố lớn của Mỹ, Amerigo Group đem đến 3 mô hình nhà ở (Ký...

Read More