TỪ NGÀY 15/5, NGƯỜI NHẬP CẢNH KHÔNG PHẢI XÉT NGHIỆM COVID-19

Việt Nam tạm dừng yêu cầu xét nghiệm Covid-19 với người nhập cảnh từ 0h ngày 15/5, theo chỉ đạo...

Read More