Vietnam Airlines có đường bay thẳng tới Mỹ 2 chuyến mỗi tuần

Ngày 28/11, Vietnam Airlines sẽ có chuyến bay thẳng thương mại thường lệ đầu tiên tới Mỹ. Đây là...

Read More